Afbeeldingen op het internet gebruiken

Door het internet lijken de regels hedendaags wel een beetje te vervagen. Veel mensen zijn van mening dat je afbeeldingen die op het internet staan zelf mag gebruiken en vervolgens mag aanpassen, maar anderen denken weer dat het inbreuk is op de daarop rustende auteursrecht. Om te voorkomen dat iemand de door jou geplaatste afbeeldingen van het merk op het internet zomaar gebruikt voor eigen doeleinden, is je merk vastleggen de oplossing.

Wanneer rust er auteursrecht op afbeeldingen?

Niet op elke afbeelding op het internet rust auteursrecht. Een auteursrecht ontstaat vanaf het moment dat het werk is gemaakt en komt toe aan de maker. Het recht ontstaat vanzelf. Het werk dienst wel een eigen en oorspronkelijk karakter te hebben en het moet de stempel van de maker dragen. Als een werk dus te gemakkelijk is, dan kan er geen auteursrecht op rusten. De auteursrecht hebben heeft op deze manier het alleenrecht om het werk openbaar te maken en het te verveelvoudigen.

Gebruikt voor inspiratie of plagiaat?

op het moment dat iemand een werk heeft gemaakt dat veel overeenkomsten heeft met een auteursrechtelijk beschermd werk, dan moet erg gekeken worden of deze persoon zich door het auteursrechtelijk beschermende werk heeft laten inspireren of heeft overgenomen. Volgens de auteurswet is iedere gedeeltelijke of gehele bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, die niet een nieuw oorspronkelijk werk oplevert, te zien als het overnemen van een werk.

Wat kan je het beste doen in dit geval?

Iemand mag zich dus wel laten inspireren door een werk, maar het werk mag niet bestaan uit een bewerking of nabootsing van het werk. Het moet dus een nieuw en oorspronkelijk werk zijn. Het is dus verstandig om je wel te laten inspireren door het werk van een ander, maar creƫer vervolgens wel je eigen werk.

merk-vastleggen

Afbeeldingen op het internet gebruiken