Afschaffing marketing door zorgverzekeraars; mogen zorgverzekeraars reclame maken?

De ziektekosten blijven maar stijgen en dat treft mensen met de minste bestedingsruimte het hardst. Vanuit het land rijst dan ook de vraag of de marketingactiviteiten van zorgverzekeraars niet te veel invloed hebben op die verhoging en of die activiteiten dus geen halt toegeroepen moeten worden.

Zorgverzekering

Er zijn plausibele redenen voor een jaarlijkse verhoging van de kosten van de zorg. Medicijnen worden duurder, personeel gaat meer verdienen; een mechanisme dat in alle branches van toepassing is. In de zorg stijgen de kosten echter niet stapsgewijs, maar disproportioneel. En juist dit zorgt voor problemen voor mensen met lagere inkomens. Er ontstaan schulden en er ontstaat zogenaamd zorg mijdend gedrag. En dat is een allesbehalve wenselijke situatie.

Zoveel mogelijk geld verdienen

De zorgkosten worden via zorgverzekeraars betaald en dit zijn simpelweg commerciële instellingen die uiteindelijk maar een doel hebben: het verdienen van zoveel mogelijk geld. En om veel geld te verdienen, moeten zoveel mogelijk klanten geworven worden. En dus moet er aan marketing gedaan worden en reclame gemaakt worden. Reclame maken is erg duur en kost veel geld. En dus betaalt de klant mee in de vorm van weer een verhoging van de zorgkosten.

Eerste levensbehoefte

Voor mensen met een laag inkomen is het dan ook duidelijk: zorgverzekeraars mogen niet langer reclame maken. Dat moet verboden worden. Een zorgverzekering is immers een eerste levensbehoefte en daar hoeft dus geen winst op gemaakt te worden. Voor de duidelijkheid: de goede zorgverzekeraars hebben behalve oog voor hun eigen bankrekening wel degelijk ook oog voor service en hun rol in de maatschappij. Een verbod zou inhouden dat de kosten dalen en dus de zorgpremies net als het eigen risico naar beneden gebracht kunnen worden. Nog een voordeel kan zijn dat mensen een verstandiger keuze maken en minder afgeleid worden door de trucjes die gebruikt worden bij de reclames.

Kiezen voor de grotere partij

Aan een verbod op het maken van reclame kleven ook nadelen. Zeker voor de wat kleinere verzekeraars, die zo op geen enkel wijze in staat zullen blijken partij te bieden aan de grotere jongens. Mensen worden door het ontbreken van reclame minder voorgelicht en hebben vaak geen tijd om zelf de zorgverzekeraars tegen het licht te houden en te vergelijken. En dus zal gekozen worden voor de grote en bekende naam. Die grotere verzekeraars worden dus nog groter en dat zou kunnen leiden tot het bieden van minder service De klanten komen immers zo wel aanwaaien. En omdat zo toch wel winst gemaakt wordt, zal de behoefte om te innoveren en investeren ook zeker niet groter worden.

Alternatieven

En dus lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het verbieden van reclame maken door zorgverzekeraars niet dé oplossing is. Dit zou zo maar ten koste kunnen gaan van innovatie, investeringen in de zorg en kan de informatieverstrekking door de grotere partijen aan de klanten in de weg staan, hoewel een verbod op marketing aan de andere kant dus kan leiden tot lagere prijzen. Het beste is om te zoeken naar alternatieven om de prijzen van de ziektekosten te reduceren.

Bron: Overstappen.nl

Afschaffing marketing door zorgverzekeraars; mogen zorgverzekeraars reclame maken?