AVG

AVG beter bekent als de Algemene Verordering Gegevensbescherming. De regels die gaan over de persoonsgegevens in Nederland staan benoemd in de AVG. Maar hoe ga je als bedrijf om met de gegevens van mensen en wat staat er in de AVG waar je je aan moet houden? Innovence biedt adviseurs en privacy officers aan om jouw organisatie te adviseren en te helpen met het omgaan van persoonsgegevens.

Bepalingen AVG

Zoals net is benoemd gaat de AVG over het goed omgaan met de persoonsgegevens. Hierin staat vermeld dat het transparant moet zijn welke gegevens van de personen worden verwerkt en welke niet. Daarbij mogen de persoonsgegevens alleen worden verzameld als het logisch is en past bij het doel waarvoor het nodig is.

Op het moment dat een organisatie of persoon de persoonsgegevens aan het verwerken is van iemand, is het van belang dat de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden, hiervan op de hoogte is. Daarnaast moet de organisatie of persoon die de persoonsgegevens verwerkt alleen de persoonsgegevens verwerken welke daadwerkelijk nodig zijn en niet meer dan dat, dus zo min mogelijk.

Daarnaast moeten de gegevens die verzameld worden beveiligd worden en mogen deze gegevens absoluut niet onbeveiligd achter gelaten worden.

Verantwoordingsplicht

De organisaties hebben dus te maken met een verantwoordingsplicht. Als bedrijf zal je dus goed moeten nadenken over hoe je de persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Daarnaast moet je kunnen aantonen dat je de persoonsgegevens verwerkt, zodat je aan de regels van de AVG voldoet.

Privacy officers

Een privacy officer die ziet erop toe hoe er wordt omgegaan met de persoonsgegevens binnen een organisatie. Daarnaast controleert de privacy officers of de organisatie wel voldoet aan de wet en de regels die van toepassing zijn op het bedrijf.

Niet alleen heeft hij een controlerende taak, maar de privacy officer heeft ook een adviserende taak. Hij kan organisaties trainingen geven over hoe de organisatie het best om kan gaan met de persoonsgegevens en daarbij de vragen beantwoorden. Een privacy officer is dus erg belangrijk voor een organisatie.

AVG