Tips voor het schrijven van een dissertatie

Om de doctorstitel te verkrijgen moeten promovendi een dissertatie schrijven. Ander woord voor dissertatie is proefschrift, anderen omschrijven het als een originele wetenschappelijke verhandeling. Hamvraag, hoe schrijf je dan een dissertatie?

Publiceer

Het schrijven van een proefschrift is een eitje voor mensen die uren willen en kunnen maken, die organisatietalent hebben, discipline op kunnen brengen en over schrijftalent bezitten. Maar hoewel promovendi doorgaans over ruim voldoende kennis beschikken, is schrijven vaak niet per se hun dingetje. En dus stellen ze het schrijven uit om pas op het allerlaatste moment aan de dissertatie te beginnen. Dit kun je gerust een beginnersfout noemen. Als je niet begint met schrijven, zul je je schrijfkwaliteiten immers ook niet ontwikkelen. Bovendien brengt tijdsdruk vaak stress en dus fouten met zich mee. Gewoon zo snel mogelijk beginnen met schrijven en dan niet alleen gericht op je onderzoek. Begin met een blog, een commentaar of een rapport. Het zal de dissertatie uiteindelijk alleen maar ten goede komen. Ook geldt dat als je er in slaagt een artikel van je hand ergens gepubliceerd te krijgen, de kans op promotie aanzienlijk stijgt.

Feedback 

Moet je een proefschrift maken, plan dan tijd in die je besteedt aan dit proefschrift. Zet in je agenda wanneer je gaat schrijven en houd je daar consequent aan. Let op: dat hoeft niet een dag in de week uren en uren te zijn, je kunt er ook voor kiezen om gedurende de vijf werkdagen een half uur te gaan schrijven. Eenmaal bezig is het verstandig om het proefschrift met anderen te bespreken. Feedback is goed voor het eindresultaat. Het houdt je scherp en verbetert je tekst. Je kunt ook om feedback vragen aan je promotor, die je in dit kader moet zien (en benutten) als een soort van projectbegeleider.

De indeling komt later wel 

Uiteraard kies je een onderwerp dat bij je past en aansluit bij je kwaliteiten en talenten. Kom je er niet uit wat betreft de onderwerpkeuze, ook dan kan de promotor je suggesties aan de hand doen. Het is overigens altijd goed je keuze met de promotor te bespreken. Als je start, schrijf dan gewoon over je onderwerp. Houd je niet aan een volgorde, de indeling kun je prima in ene later stadium bepalen. Belangrijk is ook dat als mensen vragen wat bijzonder, nieuwswaardig of uniek is aan je proefschrift, je die vraag kernachtig en duidelijk kunt beantwoorden.

Tips voor het schrijven van een dissertatie