Wat moet u doen bij een lekkage?

Er zijn verschillende vormen van lekkages. Elk vereisen ze een ander plan van aanpak en het is daarom van belang de verschillende vormen te herkennen.

Deze soorten lekkages zijn er

Een lekkage kunt u op tal van manieren indelen. Wij delen ze nu in onder lekkages in leidingen waar zich stromend water in bevindt, en overige lekkages. Overige lekkages kunnen dan een lekkage in het dak zijn, een lek in de afvoerbuizen of een kruipruimte die blank staat.

Direct handelen

Wanneer er een lekkage optreedt in een leiding met stromend water, is het zaak om zo snel mogelijk de watertoevoer af te sluiten. Doet u dat niet, dan zal er alsmaar meer water uit de leidingen blijven stromen. Dat zorgt logischerwijs voor onnodig veel schade.

Bij lekkages in bijvoorbeeld afvoeren hoeft u de hoofdkraan niet dicht te draaien. Er komt dan immers pas water uit het lek wanneer er wordt doorgetrokken, wordt gedoucht of de gootsteen wordt gebruikt. Voorkom uiteraard ook bij deze lekkages dat er meer water uit de lekken stroomt.

Wanneer u de hoofdkraan al dan niet hebt dichtgedraaid, is het zaak om snel actie te ondernemen en het lek te dichten of te laten dichten. Indien van belang kunt u het waterbedrijf bellen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een lekkage zich voor de hoofdkraan in de meterkast bevindt. De leidingen zijn dan doorgaans eigendom van het waterbedrijf, zodat zij ook verantwoordelijk zijn voor het verhelpen van lekkages op die plaatsen. In de andere gevallen is het sterk aan te raden om zo snel mogelijk over te gaan tot het (laten) repareren van het lek. We hebben een stappenplan gemaakt om u hierbij zo goed mogelijk te helpen.

Schakel een expert in

U kunt uiteraard zelf aan de slag gaan om een lek te verhelpen. In theorie klinkt dat soms nog te doen, maar in de praktijk blijkt het opsporen van een lek al een hele klus. Natuurlijk komt een lekkage ergens aan het licht, bijvoorbeeld doordat vochtplekken zichtbaar worden, maar dat betekent niet dat het lek zich ook daar bevindt en het water niet stukken verderop uit een leiding komt.

Door een expert van lekdetectiecentrale.be in te schakelen weet u zeker waar het lek zich bevindt en kunt u het lek op een professionele wijze laten verhelpen. Professionals beschikken doorgaans over veel apparatuur en een degelijke hoeveelheid vakkennis, waardoor ze binnen korte tijd kunnen zien wat precies het probleem is. Dit voorkomt dat er onnodig veel hak- en breekwerk wordt uitgevoerd.

Wat moet u doen bij een lekkage?