Van plan om te werken met koudemiddelen?

Wil jij gebruik maken van koudemiddelen?

Veel verschillende koelinstallaties en klimaatinstallaties maken gebruik van koudemiddelen. Een koudemiddel is een stof die gebruikt wordt als middel om warmte en koude te transporteren. Er bestaan twee verschillende soorten koudemiddelen, denk hierbij aan natuurlijke koudemiddelen en synthetische koudemiddelen. Onder natuurlijke koudemiddelen vallen: ammoniak, propaan en CO2 onder. Onder synthetische koudemiddelen vallen: HFK’s en (H)CFK’s. Niet iedereen mag zomaar werken met koudemiddelen, zo mag je alleen met deze stof werken als je in het bezit bent van certificaten. Wil je gebruik maken van een koudemiddel, maar heb je niet de benodigde certificaten in huis? Dan kan contact opnemen met een gasspecialist, deze kan je helpen met het vervoer en installeren van het koudemiddel.

Waarom kiest men voor een natuurlijk koudemiddel?

Natuurlijke koudemiddelen bevatten goede koeltechnische eigenschappen waarmee koel- en klimaatinstallaties met de beste prestaties en een laag energieverbruik kunnen worden gerealiseerd. Daarbij geven de natuurlijke koudemiddelen een zo beperkt mogelijke belasting voor het milieu. Dat is belangrijk, want maatschappelijk ondernemen is tegenwoordig is niet meer weg te denken. Tevens nemen vandaag de dag de ozonlaag en het broeikaseffect een centrale rol in. In de koeltechniek worden synthetische koudemiddelen gebruikt, die bij lekkage invloed hebben op de ozonlaag en het broeikaseffect. Met oog daarop worden maatregelen genomen. Zo is het stimuleren van het gebruik van natuurlijke koudemiddelen, die in de natuur voorkomen en na behandeling geschikt zijn, om als koelmiddel te gebruiken.

Waarom kiest men voor een synthetisch koudemiddel?

Synthetische koudemiddelen hebben goede eigenschappen om installaties optimaal te laten draaien. Maar deze koudemiddelen kunnen bij lekkage schadelijk zijn voor het milieu. In 2015 heeft de overheid besloten om bepaalde synthetische koudemiddelen uit te faseren, omdat het te schadelijk zou zijn voor het milieu. Dat houdt in dat koelinstallaties niet langer gevuld mogen worden met dit type koudemiddelen. Wees bewust dat op het langere termijn het gebruik van synthetische koudemiddelen terug zal dringen.

Van plan om te werken met koudemiddelen?